هندی تافته دایره ای زرد

 • آبرفت: ندارد
 • چروک پذیری: دارد
 • فصل استفاده: همه فصول
 • کاربرد پارچه: خرج کار،مانتو و...

   

 

 • بررسی ویدیویی

 

 

 • کد محصول363012224181
 • ایستاییمتوسط
 • ضخامت پارچهمتوسط
 • عرض پارچه135 سانتی متر
 • جنستافته
 • طرح پارچههندسی