هندی جوت کاج خاکی

 • آبرفت: دارد
 • چروک پذیری: دارد
 • فصل استفاده: همه فصول
 • کاربرد پارچه: خرج کار،مانتو و...

   

بررسی ویدیویی 

 

 • کد محصول363022236302
 • ایستاییمتوسط
 • ضخامت پارچهمتوسط
 • عرض پارچه100 سانتی متر
 • جنسجوت
 • طرح پارچهفانتزی