پلیسه ژرسه خطی نقره ای

 • آبرفت: ندارد
 • چروک پذیری: ندارد
 • فصل استفاده: بهار و تابستان
 • ...کاربرد پارچه: مانتو،خرج کار،لباسی،شال و روسری  و
 •  

بررسی ویدیویی 

 • کد محصول061252194009
 • ایستاییریزش دار
 • ضخامت پارچهنازک
 • عرض پارچه150 سانتی متر
 • جنسژرسه
 • طرح پارچههندسی