ژاکارد موجی یاسی نیلی

  • آبرفت: ندارد
  • چروک پذیری: ندارد
  • فصل استفاده: بهار و تابستان
  • ...کاربرد پارچه: مانتو،کت و دامن و

 

  • کد محصول191591468345
  • ایستاییدارد
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150 سانتی متر
  • جنسژاکارد
  • طرح پارچهفانتزی
برای ارسال نظر بایدوارد حساب کاربری خود شوید.