پارچه پولکی نقطه ای نقره ای (قهوه ای)

  • کد محصول15113001
  • ایستایی پارچهریزش دار
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه140 سانتی متر
  • جنس پارچهاسترچ
  • طرح پارچهپولکی
برای ارسال نظر بایدوارد حساب کاربری خود شوید.