پارچه پولکی طرح مات

  • کد محصول15105002
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهنازک (بدن‌نما)
  • عرض پارچه140 سانتی متر
  • جنس پارچهتور
  • طرح پارچهپولکی
برای ارسال نظر بایدوارد حساب کاربری خود شوید.