پارچه چرم مصنوعی (نقره ای)

  • کد محصول75101007
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه140 سانتی متر
  • جنس پارچهچرم
  • طرح پارچهساده