لمه پوست ماری زمردی

 • آبرفت: ندارد
 • چروک پذیری: ندارد
 • فصل استفاده: همه فصول
 • کاربرد پارچه: لباس مجلسی، خرج کار
 •  

بررسی ویدیویی

 

 

 

 

 
 • کد محصول261892101277
 • ایستاییمتوسط
 • ضخامت پارچهمتوسط
 • عرض پارچه150 سانتی متر
 • جنسلمه
 • طرح پارچهپوست ماری