حریر طرح مصری لیمویی

  • کد محصول151441563037
  • ایستاییریزش دار
  • ضخامت پارچهنازک
  • عرض پارچه150 سانتی متر
  • جنسحریر
  • طرح پارچهفانتزی