پارچه یاخما راه راه (مشکی)

 کاربرد پارچه: مانتو
مناسب فصل: بهار،تابستان
ایستایی این پارچه متوسط است و آب رفت ندارد و در طرح آن راه هایی به صورت عمودی به کار رفته است

  • کد محصول21157001
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150 سانتی متر
  • جنس پارچهیاخما
  • طرح پارچهراه راه