پارچه حریر نخ توپ توپی

  • کد محصول76160001
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهنازک (بدن‌نما)
  • عرض پارچه150 سانتی متر
  • جنس پارچهحریر نخ
  • طرح پارچهتوپ توپی
برای ارسال نظر بایدوارد حساب کاربری خود شوید.