پارچه تورخال درشت

  • کد محصول72115001
  • ایستایی پارچهریزش دار
  • ضخامت پارچهنازک (بدن‌نما)
  • عرض پارچه150 سانتی متر
  • جنس پارچهتور
  • طرح پارچهتوپ توپی
برای ارسال نظر بایدوارد حساب کاربری خود شوید.