پارچه خرج کار ستاره ای

  • کد محصول50184002
  • ایستایی پارچهریزش دار
  • ضخامت پارچهنازک (بدن‌نما)
  • عرض پارچه140 سانتی متر
  • جنس پارچهتور
  • طرح پارچهستاره ای
برای ارسال نظر بایدوارد حساب کاربری خود شوید.