پارچه تور شکوفه ای

  • کد محصول11119002
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهنازک (بدن‌نما)
  • عرض پارچه150 سانتی متر
  • جنس پارچهتور
  • طرح پارچهگل دار
برای ارسال نظر بایدوارد حساب کاربری خود شوید.