پارچه تور گلبرگی

  • کد محصول50101001
  • ایستاییمتوسط
  • ضخامت پارچهنازک
  • عرض پارچه150 سانتی متر
  • جنستور
  • طرح پارچهگل درشت
برای ارسال نظر بایدوارد حساب کاربری خود شوید.