پارچه چادر عروس

  • کد محصول77141001
  • ایستایی پارچهریزش دار
  • ضخامت پارچهنازک (بدن‌نما)
  • عرض پارچه110 سانتی متر
  • جنس پارچهحریر
  • طرح پارچهگل دار
برای ارسال نظر بایدوارد حساب کاربری خود شوید.