پارچه چادر گل دار

  • کد محصول77101050
  • ایستایی پارچهریزش دار
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه150 سانتی متر
  • جنس پارچهکرپ
  • طرح پارچهگل دار
برای ارسال نظر بایدوارد حساب کاربری خود شوید.