پارچه چادر سیلک ابریشم

  • کد محصول77136006
  • ایستایی پارچهریزش دار
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه115 سانتی متر
  • جنس پارچهسیلک
  • طرح پارچهگل دار
برای ارسال نظر بایدوارد حساب کاربری خود شوید.