پارچه تورخال دار

  • کد محصول72117001
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهنازک (بدن‌نما)
  • عرض پارچه150 سانتی متر
  • جنس پارچهتور
  • طرح پارچهتوپ توپی
برای ارسال نظر بایدوارد حساب کاربری خود شوید.