زمستانی کچه بافت دار زرد

  • آبرفت: ندارد
  •  چروک پذیری: ندارد
  • فصل استفاده: پاییز و زمستان
  • کاربرد پارچه: پالتو،کت،خرج کار،پانچو

 

بررسی ویدیویی

 
 

 

  • کد محصول181743245181
  • ایستاییدارد
  • ضخامت پارچهضخیم
  • عرض پارچه150 سانتی متر
  • جنسکچه
  • طرح پارچهساده