تدی پشت چرم 2021 پنکیکی

  • آبرفت: ندارد
  •  چروک پذیری: ندارد
  • فصل استفاده: پاییز و زمستان
  • کاربرد پارچه: پالتو ،پانچو،کاپشن،خرج کار،پانچو

 

بررسی ویدیویی

 
 

 

  • کد محصول182973115258
  • ایستاییدارد
  • ضخامت پارچهضخیم
  • عرض پارچه150 سانتی متر
  • جنستدی
  • طرح پارچهساده