ژاكارد پوست ماری 2021 دودی طلایی

 • آبرفت: ندارد
 •  چروک پذیری: ندارد
 • اتوپذیری: دارد
 • فصل استفاده: همه فصول
 • کاربرد پارچه: مانتو، کت و دامن،پیراهن و...

  

بررسی ویدیویی

 
 
 

 

 • کد محصول191592866396
 • ایستاییدارد
 • ضخامت پارچهمتوسط
 • عرض پارچه150 سانتی متر
 • جنسژاکارد
 • طرح پارچهپوست ماری