وال امبرودی دالبر دیزاین 46508مشکی

  • آبرفت: ندارد
  • چروک پذیری: کم
  • فصل استفاده: بهار و تابستان
  • کاربرد پارچه: مانتو و...

  

بررسی ویدیویی

 
  • کد محصول392552372025
  • ایستاییمتوسط
  • ضخامت پارچهنازک
  • عرض پارچه135 سانتی متر
  • جنسوال(نخی)
  • طرح پارچهفانتزی