هندی جیوه ای اسلپ صورتی

  • آبرفت: دارد
  • چروک پذیری: دارد
  • فصل استفاده: همه فصول
  • کاربرد پارچه: خرج کار،مانتو و...

 

بررسی ویدیویی

 

  • کد محصول162282122115
  • ایستاییمتوسط
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه100 سانتی متر
  • جنسجوت
  • طرح پارچهفانتزی