پارچه پولکی نقطه ای نقره ای (سربی)

  • کد محصول15113002
  • ایستایی پارچهریزش دار
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه140 سانتی متر
  • جنس پارچهاسترج
  • طرح پارچهپولکی