پارچه پولکی راه راه (دودی)

  • کد محصول15104008
  • ایستایی پارچهمتوسط
  • ضخامت پارچهمتوسط
  • عرض پارچه140 سانتی متر
  • جنس پارچهتور
  • طرح پارچهپولکی
برای ارسال نظر بایدوارد حساب کاربری خود شوید.